Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o w Skarżysku-Kamiennej

Taryfa i cennik od 2024 do 2027

Uprzejmie informujemy, że w dniu 20.05.2024 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie, Decyzją nr W.RZT.70.93.2024/3 zatwierdził nową taryfę dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej, dotyczącą zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gmin: Skarżysko-Kamienna, Skarżysko Kościelne, Wąchock w miejscowości Parszów, Bliżyn w miejscowościach: Bugaj, Brzeście, Wołów i Zagórze oraz za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gmin: Skarżysko-Kamienna i Skarżysko Kościelne na okres 3 lat oraz skrócił okres obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gmin: Skarżysko-Kamienna, Skarżysko Kościelne, Wąchock w miejscowości Parszów, Bliżyn w miejscowościach: Bugaj, Brzeście, Wołów i Zagórze oraz za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gmin: Skarżysko-Kamienna i Skarżysko Kościelne zatwierdzonej decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 03 stycznia 2023 r., znak: WA.RZT.70.148.2022/4.

Taryfa obowiązuje od dnia 20.06.2024 r.
Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się obowiązujący podatek VAT.

Wyszczególnienie Wielkość cen i stawek opłat
taryfowa grupa odbiorców usług Rodzaj cen i stawek opłat w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy
WODA
Grupa 1
gospodarstwa domowe (wodomierz główny)
cena wody (zł/m3) 5,40 5,44 5,45
stawka opłaty abonamentowej (zł/odb/m-c) 5,00 5,00 5,00
Grupa 2
gospodarstwa domowe w budynkach wielolokalowych (wodomierz główny)
cena wody (zł/m3) 5,40 5,44 5,45
stawka opłaty abonamentowej (zł/odb/m-c) 3,56 3,56 3,56
Grupa 3
gospodarstwa domowe (przeciętna norma zużycia wody)
cena wody (zł/m3) 5,40 5,44 5,45
stawka opłaty abonamentowej (zł/odb/m-c) 3,00 3,00 3,00
Grupa 4
pozostali odbiorcy (wodomierz główny)
cena wody (zł/m3) 5,45 5,49 5,50
stawka opłaty abonamentowej (zł/odb/m-c) 5,00 5,00 5,00
Grupa 5
pozostali odbiorcy w budynakach wielolokalowych (wodomierz główny)
cena wody (zł/m3) 5,45 5,49 5,50
stawka opłaty abonamentowej (zł/odb/m-c) 3,56 3,56 3,56
Grupa 6
pozostali odbiorcy (przeciętna norma zużycia wody)
cena wody (zł/m3) 5,45 5,49 5,50
stawka opłaty abonamentowej (zł/odb/m-c) 3,00 3,00 3,00
Grupa 7
gmina (p.poż.)
cena wody (zł/m3) 5,48 5,52 5,53
stawka opłaty abonamentowej (zł/odb/m-c) 10,20 10,20 10,20
ŚCIEKI
Grupa 1
gospodarstwa domowe (wodomierz główny)
cena ścieki (zł/m3) 7,87 7,93 7,94
stawka opłaty abonamentowej (zł/odb/m-c) 5,53 5,53 5,53
Grupa 2
gospodarstwa domowe w budynkach wielolokalowych (wodomierz główny)
cena ścieki (zł/m3) 7,87 7,93 7,94
stawka opłaty abonamentowej (zł/odb/m-c) 3,51 3,51 3,51
Grupa 3
pozostali odbiorcy (wodomierz główny)
cena ścieki (zł/m3) 7,88 7,94 7,95
stawka opłaty abonamentowej (zł/odb/m-c) 5,53 5,53 5,53
Grupa 4
pozostali odbiorcy w budynakach wielolokalowych (wodomierz główny)
cena ścieki (zł/m3) 7,89 7,94 7,95
stawka opłaty abonamentowej (zł/odb/m-c) 3,51 3,51 3,51
Grupa 5
pozostali odbiorcy (przeciętna norma zużycia wody)
cena ścieki (zł/m3) 7,88 7,94 7,95
stawka opłaty abonamentowej (zł/odb/m-c) 3,57 3,57 3,57

Autor publikacji: Michał Koperek
Osoba wprowadzająca publikację: Michał Koperek
Data utworzenia publikacji: 14 czerwca 2024
Autor ostatniej modyfikacji: Michał Koperek
Data ostatniej modyfikacji: 14 czerwca 2024
Liczba odsłon publikacji: 20