Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o w Skarżysku-Kamiennej

Majątek

Majątek

Majątek Spółki zgodnie z bilansem sporządzonym na dzień 31.12.2015r. wynosi (zł):

A. AKTYWA TRWAŁE – 145.590.218,61

II. Rzeczowe aktywa trwałe – 145.091.753,29

B. AKTYWA OBROTOWE – 24.796.369,60

I. Zapasy – 159.024,70
II. Należności krótkoterminowe – 2.221.441,32
III. Inwestycje krótkoterminowe – 22.185.536,81
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 230.366,77
—————————————————————-
AKTYWA RAZEM – 170.386.588,21

Autor publikacji: Anna Turska
Osoba wprowadzająca publikację: Anna Turska
Data utworzenia publikacji: 16 stycznia 2017
Autor ostatniej modyfikacji: Anna Turska
Data ostatniej modyfikacji: 16 stycznia 2017
Liczba odsłon publikacji: 1 413