Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o w Skarżysku-Kamiennej

Przedmiot działalności

Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Spółki są:
1. PKD 41.00.A – Pobór i uzdatnienie wody z wyjątkiem działalności usługowej.
2. PKD 41.00.B – Działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody.
3. PKD 90.00.D – Odprowadzanie ścieków.
4. PKD 45.21.C – Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów
liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych
i telekomunikacyjnych przesyłowych.
5. PKD 45.21.D Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych
obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych
i telekomunikacyjnych lokalnych.
6. PKD 42.25.B Roboty związane z fundamentowaniem.
7. PKD 45.33.B Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych.
8. PKD.51.70.A Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana.
9. PKD.51.70.B Pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana.
10. PKD.60.24.C Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą.
11. PKD.74.30.Z Badania i analizy techniczne.

Autor publikacji: Anna Turska
Osoba wprowadzająca publikację: Anna Turska
Data utworzenia publikacji: 16 stycznia 2017
Data ostatniej modyfikacji: 16 stycznia 2017
Liczba odsłon publikacji: 1 489