Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o w Skarżysku-Kamiennej

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

 

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawy załatwiane są pisemnie, telefonicznie lub osobiście w Sekretariacie, w kolejności ich wpływu.

Sprawy dotyczące zawarcia umowy na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków załatwiane są w Dziale Obsługi Klienta pokój nr 13, w siedzibie Spółki ul. Cicha 8.

Podstawą zawarcia umowy jest złożenie wniosku, którego formularz dostępny jest w Dziale Obsługi Klienta.

Dane potrzebne do zawarcia umowy to:
– dla osób fizycznych:
* NIP
* PESEL
– dla podmiotów gospodarczych:
* NIP
* REGON
* Wypis z rejestru (kserokopia w załączeniu)

Dla w/w podmiotów przy zmianie:
– właściciela
– administratora
– zarządcy
protokół zdawczo-odbiorczy wodomierza.

W zakresie obsługi technicznej dotyczącej budowy, modernizacji, remontów przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, sprawy załatwiane są w Dziale Technicznym pokój numer 2 i 11.

Wzory wniosków dostępne są na stronie internetowej MPWiK Sp. z o.o. adres: www.mpwik-skarzysko.eu w zakładce – Biuro Obsługi Klienta.

Autor publikacji: Anna Turska
Osoba wprowadzająca publikację: Anna Turska
Data utworzenia publikacji: 16 stycznia 2017
Autor ostatniej modyfikacji: Anna Turska
Data ostatniej modyfikacji: 16 stycznia 2017
Liczba odsłon publikacji: 1 410