Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o w Skarżysku-Kamiennej

Organizacja

Organizacja

1. Spółka realizuje działalność gospodarczą w zakresie wynikającym z przedmiotu jej działania w zdecentralizowanej strukturze organizacyjnej z wyodrębnionymi działami oraz z samodzielnymi stanowiskami z przypisanymi im zadaniami.

2. Na czele Spółki stoi Prezes Zarządu, który kieruje jej działalnością gospodarczą poprzez kadrę kierowniczą oraz samodzielne stanowiska pracy.

3. Prezes Zarządu jest jednoosobowym kierownikiem Zakładu Pracy, powołuje i odwołuje Głównego Księgowego oraz innych pracowników na kierowniczych i pozostałych stanowiskach pracy.

4. W czasie nieobecności Prezesa Zarządu, działalnością Spółki kieruje Prokurent- Główny Księgowy.

W Spółce obowiązują jako formy zarządzania wewnętrzne akty normatywne, których prawo wydawania przysługuje Prezesowi Zarządu.

Projekty wewnętrznych aktów normatywnych pod względem merytorycznym opracowują kierownicy zainteresowanych komórek organizacyjnych lub samodzielni specjaliści i po zaopiniowaniu przez radcę prawnego przedkładają Prezesowi Zarządu do podpisania. Każdy akt normatywny powinien być zarejestrowany i mieć nadany kolejny numer.

Autor publikacji: Anna Turska
Osoba wprowadzająca publikację: Anna Turska
Data utworzenia publikacji: 16 stycznia 2017
Autor ostatniej modyfikacji: Anna Turska
Data ostatniej modyfikacji: 16 stycznia 2017
Liczba odsłon publikacji: 1 506