Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o w Skarżysku-Kamiennej

Taryfa i cennik od 2021 do 2024

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30.06.2021 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie, Decyzją nr WA.RZT.70.147.2021_5 zatwierdził nową taryfę dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej, dotyczącą zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gmin: Skarżysko-Kamienna, Skarżysko Kościelne, Wąchock w miejscowości Parszów, Bliżyn w miejscowościach: Bugaj, Brzeście, Wołów i Zagórze oraz  zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gmin Skarżysko-Kamienna, Skarżysko Kościelne na okres 3 lat.

Taryfa obowiązuje od dnia 24.07.2021 r.

Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się obowiązujący podatek VAT.

Wyszczególnienie Wielkość cen i stawek opłat
Taryfowa grupa odbiorców usług Rodzaj cen i stawek opłat w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy
WODA
Grupa 1
gospodarstwa domowe (wodomierz główny)
cena wody (zł/m3) 4,08 4,10 4,10
stawka opłaty abonamentowej (zł/odb/m-c) 4,58 4,60 4,61
Grupa 2
gospodarstwa domowe w budynkach wielolokalowych (wodomierz główny)
cena wody (zł/m3) 4,08 4,10 4,10
stawka opłaty abonamentowej (zł/odb/m-c) 4,07 4,07 4,17
Grupa 3
gospodarstwa domowe (przeciętna norma zużycia wody)
cena wody (zł/m3) 4,08 4,10 4,10
stawka opłaty abonamentowej (zł/odb/m-c) 3,95 3,96 3,96
Grupa 4
pozostali odbiorcy (wodomierz główny)
cena wody (zł/m3) 4,19 4,23 4,33
stawka opłaty abonamentowej (zł/odb/m-c) 6,48 6,50 6,50
Grupa 5
pozostali odbiorcy w budynakach wielolokalowych (wodomierz główny)
cena wody (zł/m3) 4,19 4,23 4,33
stawka opłaty abonamentowej (zł/odb/m-c) 4,07 4,07 4,17
Grupa 6
pozostali odbiorcy (przeciętna norma zużycia wody)
cena wody (zł/m3) 4,20 4,23 4,33
stawka opłaty abonamentowej (zł/odb/m-c) 5,47 5,49 5,49
Grupa 7
gmina (p.poż.)
cena wody (zł/m3) 4,48 4,56 4,72
stawka opłaty abonamentowej (zł/odb/m-c) 13,44 13,44 13,44
ŚCIEKI
Grupa 1
gospodarstwa domowe (wodomierz główny)
cena ścieki (zł/m3) 6,29 6,34 6,36
stawka opłaty abonamentowej (zł/odb/m-c) 5,44 5,53 5,65
Grupa 2
gospodarstwa domowe w budynkach wielolokalowych (wodomierz główny)
cena ścieki (zł/m3) 6,29 6,34 6,36
stawka opłaty abonamentowej (zł/odb/m-c) 3,51 3,51 3,51
Grupa 3
gospodarstwa domowe (przeciętna norma zużycia wody)
cena ścieki (zł/m3) 6,29 6,34 6,36
stawka opłaty abonamentowej (zł/odb/m-c) 3,48 3,57 3,69
Grupa 4
pozostali odbiorcy (wodomierz główny)
cena ścieki (zł/m3) 6,36 6,41 6,44
stawka opłaty abonamentowej (zł/odb/m-c) 5,44 5,53 5,65
Grupa 5
pozostali odbiorcy w budynakach wielolokalowych (wodomierz główny)
cena ścieki (zł/m3) 6,36 6,41 6,44
stawka opłaty abonamentowej (zł/odb/m-c) 3,51 3,51 3,51
Grupa 6
pozostali odbiorcy (przeciętna norma zużycia wody)
cena ścieki (zł/m3) 6,34 6,44 6,50
stawka opłaty abonamentowej (zł/odb/m-c) 3,48 3,57 3,69

Autor publikacji: Anna Turska
Osoba wprowadzająca publikację: Anna Turska
Data utworzenia publikacji: 21 lipca 2021
Autor ostatniej modyfikacji: Michał Koperek
Data ostatniej modyfikacji: 26 lipca 2021
Liczba odsłon publikacji: 622