Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o w Skarżysku-Kamiennej

Taryfa i cennik od 2018 do 2021

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Skarżysku-Kam. uprzejmie informuje, że zgodnie z Decyzją nr WA.RET.070.1.110.6.2018 z dnia 20.06.2018 r. wydaną przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie, została zatwierdzona taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gmin Skarżysko-Kamienna, Skarżysko Kościelne, Wąchock w miejscowości Parszów oraz Bliżyn w miejscowościach Bugaj, Brzeście, Wołów i Zagórze.

Zatwierdzona taryfa została ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 6 sierpnia 2018 r. i zgodnie z art. 24f. ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1152) wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, tj. od dnia 14 sierpnia 2018 roku. Nowa taryfa obowiązuje przez okres 3 lat.

Ceny i stawki opłat netto w poszczególnych okresach obowiązywania nowej taryfy przedstawiono poniżej:

Opłaty za wodę i ścieki – obowiązująca od 14.08.2018 r. do 13.08.2019 r.

I. Taryfa opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 Woda

 

 1. Opłata zmienna – gospodarstwa domowe
 2. Opłata zmienna – pozostali odbiorcy
 

 

3,65 zł./m3
4,97 zł./m3

 Ścieki:

 

 1. Opłata zmienna – gospodarstwa domowe
 2. Opłata zmienna – pozostali odbiorcy
 

 

5,82 zł./m3
6,14 zł./m3

II. Taryfa opłat abonamentowych.

 Opłata stała abonamentowa Gospodarstwa domowe Pozostali odbiorcy
 1. Odbiorca rozliczany z wodomierza głównego:
– za gotowość urządzeń wod.-kan. do świadczenia usług
 4,20 zł. 6,68 zł.
 2. Odbiorca korzystający z lokalu w budynku  wielolokalowym:
– za rozliczenie
4,05 zł. 4,05 zł.
 3. Odbiorca rozliczany na podst. przepisów dot.  przeciętnych norm zużycia wody:
– za gotowość urządzeń wod.-kan. do świadczenia usług
 3,60zł. 6,08 zł.

Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się obowiązujący podatek VAT.

Opłaty za wodę i ścieki – obowiązująca od 14.08.2019 r. do 13.08.2020 r.

I. Taryfa opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 Woda

 

 1. Opłata zmienna – gospodarstwa domowe
 2. Opłata zmienna – pozostali odbiorcy
 

 

3,68 zł./m3
4,95 zł./m3

 Ścieki:

 

 1. Opłata zmienna – gospodarstwa domowe
 2. Opłata zmienna – pozostali odbiorcy
 

 

5,86 zł./m3
6,18 zł./m3

II. Taryfa opłat abonamentowych.

 Opłata stała abonamentowa Gospodarstwa domowe Pozostali odbiorcy
 1. Odbiorca rozliczany z wodomierza głównego:
– za gotowość urządzeń wod.-kan. do świadczenia usług
 4,20 zł. 6,71 zł.
 2. Odbiorca korzystający z lokalu w budynku  wielolokalowym:
– za rozliczenie
4,05 zł. 4,05 zł.
 3. Odbiorca rozliczany na podst. przepisów dot.  przeciętnych norm zużycia wody:
– za gotowość urządzeń wod.-kan. do świadczenia usług
 3,60zł. 6,11 zł.

Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się obowiązujący podatek VAT.

Opłaty za wodę i ścieki – obowiązująca od 14.08.2020 r. do 13.08.2021 r.

I. Taryfa opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 Woda

 

 1. Opłata zmienna – gospodarstwa domowe
 2. Opłata zmienna – pozostali odbiorcy
 

 

3,73 zł./m3
5,01 zł./m3

 Ścieki:

 

 1. Opłata zmienna – gospodarstwa domowe
 2. Opłata zmienna – pozostali odbiorcy
 

 

5,91 zł./m3
6,23 zł./m3

II. Taryfa opłat abonamentowych.

 Opłata stała abonamentowa Gospodarstwa domowe Pozostali odbiorcy
 1. Odbiorca rozliczany z wodomierza głównego:
– za gotowość urządzeń wod.-kan. do świadczenia usług
 4,20 zł. 6,71 zł.
 2. Odbiorca korzystający z lokalu w budynku  wielolokalowym:
– za rozliczenie
4,05 zł. 4,05 zł.
 3. Odbiorca rozliczany na podst. przepisów dot.  przeciętnych norm zużycia wody:
– za gotowość urządzeń wod.-kan. do świadczenia usług
 3,60zł. 6,11 zł.

Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się obowiązujący podatek VAT.

Autor publikacji: Anna Turska
Osoba wprowadzająca publikację: Anna Turska
Data utworzenia publikacji: 8 września 2020
Autor ostatniej modyfikacji: Michał Koperek
Data ostatniej modyfikacji: 8 września 2020
Liczba odsłon publikacji: 540