Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o w Skarżysku-Kamiennej

Taryfa i cennik 2017/2018

Taryfa i cennik za rok 2017/2018

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Skarżysku-Kam.

informuje, że w związku z wejściem w życie dnia 12 grudnia 2017 roku Ustawy z dnia 27.10.2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 2180) art. 9. (dalej Nowelizacja) z dniem 12 grudnia 2017 r. wchodzą w życie Taryfy opracowane na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. Nr 2017 r., poz.328 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. (Dz.U. nr 127 poz. 886 ze zm.) w sprawie określania taryf, wzoru wniosku oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Taryfy będą obowiązywały przez 180 dni od dnia wejścia w życie ustawy tj. do dnia 10.06.2018 r.

Taryfy obowiązujące na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna, Gminy Skarżysko Kościelne, Gminy Bliżyn w miejscowościach Bugaj, Brzeście, Wołów i Zagórze oraz Gminy Wąchock w miejscowości Parszów wchodzą w życie w trybie art. 9 ust. 3 Nowelizacji.

Opłaty za wodę i ścieki – obowiązują od 12.12.2017 r. do 10.06.2018 r.

I. Taryfa opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 Woda

  1. Opłata zmienna – gospodarstwa domowe
  2. Opłata zmienna – pozostali odbiorcy
 

3,53 zł./m3
4,82 zł./m3

 Ścieki:

  1. Opłata zmienna – gospodarstwa domowe
  2. Opłata zmienna – pozostali odbiorcy
 

5,74 zł./m3
6,05 zł./m3

II. Taryfa opłat abonamentowych.

 Opłata stała abonamentowa  Gospodarstwa domowe  Pozostali odbiorcy
 1. Odbiorca rozliczany z wodomierza głównego:
– za gotowość urządzeń wod.-kan. do świadczenia usług
 4,20 zł.  6,68 zł.
 2. Odbiorca korzystający z lokalu w budynku  wielolokalowym:
– za rozliczenie
4,16 zł.  4,16 zł.
 3. Odbiorca rozliczany na podst. przepisów dot.  przeciętnych norm zużycia wody:
– za gotowość urządzeń wod.-kan. do świadczenia usług
 3,60zł.  6,08 zł.

Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się obowiązujący podatek VAT.

Autor publikacji: Anna Turska
Osoba wprowadzająca publikację: Anna Turska
Data utworzenia publikacji: 8 grudnia 2017
Data ostatniej modyfikacji: 8 grudnia 2017
Liczba odsłon publikacji: 149