Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o w Skarżysku-Kamiennej

Taryfa i cennik 2017

Taryfa i cennik za rok 2017

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Skarżysku-Kam.

podaje do publicznej wiadomości, że z dniem 1 stycznia 2017r. wchodzą w życie „Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków” oraz „Taryfy opłat abonamentowych”. Taryfy opracowane zostały na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. Nr 2015r., poz.139 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. (Dz.U. nr 127 poz. 886) w sprawie określania taryf, wzoru wniosku oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Taryfy obowiązujące na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna, Gminy Bliżyn w miejscowościach Bugaj, Brzeście,Wołów i Zagórze oraz Gminy Wąchock w miejscowości Parszów wchodzą w życie w trybie art. 24 ust. 8 ustawy. Taryfy obowiązujące na terenie Gminy Skarżysko Kościelne zostały zatwierdzone Uchwałą Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 30.11.2016r.Nr XXIV/142/2016.

Opłaty za wodę i ścieki w 2017 r. – obowiązują do 11.12.2017 r.

I. Taryfa opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 Woda

  1. Opłata zmienna – gospodarstwa domowe
  2. Opłata zmienna – pozostali odbiorcy
 

3,53 zł./m3
4,82 zł./m3

 Ścieki:

  1. Opłata zmienna – gospodarstwa domowe
  2. Opłata zmienna – pozostali odbiorcy
 

5,68 zł./m3
5,99 zł./m3

II. Taryfa opłat abonamentowych.

 Opłata stała abonamentowa  Gospodarstwa domowe  Pozostali odbiorcy
 1. Odbiorca rozliczany z wodomierza głównego:
– za gotowość urządzeń wod.-kan. do świadczenia usług
 4,20 zł.  6,68 zł.
 2. Odbiorca korzystający z lokalu w budynku  wielolokalowym:
– za rozliczenie
4,16 zł.  4,16 zł.
 3. Odbiorca rozliczany na podst. przepisów dot.  przeciętnych norm zużycia wody:
– za gotowość urządzeń wod.-kan. do świadczenia usług
 3,60zł.  6,08 zł.

Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się obowiązujący podatek VAT.

Autor publikacji: Anna Turska
Osoba wprowadzająca publikację: Anna Turska
Data utworzenia publikacji: 16 stycznia 2017
Autor ostatniej modyfikacji: Michał Koperek
Data ostatniej modyfikacji: 8 grudnia 2017
Liczba odsłon publikacji: 408