Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o w Skarżysku-Kamiennej

Taryfa i cennik 2015

Opłaty za wodę i ścieki w 2015 r.

I. Taryfa opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 Woda

  1. Opłata zmienna – gospodarstwa domowe
  2. Opłata zmienna – pozostali odbiorcy
 

3,20 zł./m3
4,39 zł./m3

 Ścieki:

  1. Opłata zmienna – gospodarstwa domowe
  2. Opłata zmienna – pozostali odbiorcy
 

4,65 zł./m3
4,90 zł./m3

II. Taryfa opłat abonamentowych.

 Opłata stała abonamentowa  Gospodarstwa domowe  Pozostali odbiorcy
 1. Odbiorca rozliczany z wodomierza głównego:
– za gotowość urządzeń wod.-kan. do świadczenia usług
 4,16 zł.  6,64 zł.
 2. Odbiorca korzystający z lokalu w budynku  wielolokalowym:
– za rozliczenie
4,02 zł.  4,02 zł.
 3. Odbiorca rozliczany na podst. przepisów dot.  przeciętnych norm zużycia wody:
– za gotowość urządzeń wod.-kan. do świadczenia usług
 3,59zł.  6,07 zł.

Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się obowiązujący podatek VAT.

Autor publikacji: Anna Turska
Osoba wprowadzająca publikację: Anna Turska
Data utworzenia publikacji: 16 stycznia 2017
Autor ostatniej modyfikacji: Anna Turska
Data ostatniej modyfikacji: 16 stycznia 2017
Liczba odsłon publikacji: 386