Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o w Skarżysku-Kamiennej

Taryfa i cennik 2011

Opłaty za wodę i ścieki w 2011 r.

Taryfa opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Woda

  1. Opłata zmienna – gospodarstwa domowe
  2. Opłata zmienna – pozostali odbiorcy
 

2,46 zł/m3
3,40 zł/m3

Ścieki:

  1. Opłata zmienna – gospodarstwa domowe
  2. Opłata zmienna – pozostali odbiorcy
 

3,18 zł/m3
3,35 zł/m3

Taryfa opłat abonamentowych.

Opłata abonamentowa
na odbiorcę/miesiąc
Gospodarstwa domowe Pozostali odbiorcy
Odbiorca rozliczany z wodomierza głównego.
– za gotowość urządzeń wod.-kan. do świadczenia usług na odbiorcę/miesiąc
3,57 zł. 5,52 zł.
Odbiorca korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym:
– za rozliczenie/na odbiorcę
3,57 zł. 5,52 zł.
Odbiorca rozliczany na podst. przepisów dot. przeciętnych norm zużycia wody:
– za rozliczenie/na odbiorcę/na miesiąc
3,57 zł. 5,52 zł.

Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się obowiązujący podatek VAT.
Taryfy obowiązują od 1 stycznia 2011 r. do 31.12.2011 r. na terenie gmin:
– Skarżysko-Kamienna
– Skarżysko Kościelne
– Wąchock w miejscowości Parszów
– Bliżyn w miejscowościach: Bugaj, Brzeście, Wołów i Zagórze.

Autor publikacji: Anna Turska
Osoba wprowadzająca publikację: Anna Turska
Data utworzenia publikacji: 16 stycznia 2017
Data ostatniej modyfikacji: 16 stycznia 2017
Liczba odsłon publikacji: 399