Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o w Skarżysku-Kamiennej

Taryfa i cennik 2010

Opłaty za wodę i ścieki w 2010 r.

Taryfa opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 Woda

  1. Opłata zmienna – gospodarstwa domowe
  2. Opłata zmienna – pozostali odbiorcy
 

2,41 zł/m3
3,21 zł/m3

 Ścieki:

  1. Opłata zmienna – gospodarstwa domowe
  2. Opłata zmienna – pozostali odbiorcy
 

2,96 zł/m3
3,11 zł/m3

Taryfa opłat abonamentowych.

 Opłata abonamentowa
na odbiorcę/miesiąc
 Gospodarstwa domowe  Pozostali odbiorcy
 Odbiorca rozliczany z wodomierza głównego.
– za gotowość urządzeń wod.-kan. do świadczenia    usług na odbiorcę/miesiąc
 3,49 zł.  5,39 zł.
 Odbiorca korzystający z lokalu w budynku  wielolokalowym:
– za rozliczenie/na odbiorcę
 3,49 zł.  5,39 zł.
 Odbiorca rozliczany na podst. przepisów dot.  przeciętnych norm zużycia wody:
– za rozliczenie/na odbiorcę/na miesiąc
 3,49 zł.  5,39 zł.

Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się obowiązujący podatek VAT.
Taryfy obowiązują od 1 stycznia 2010 r. do 31.12.2010 r.

Autor publikacji: Anna Turska
Osoba wprowadzająca publikację: Anna Turska
Data utworzenia publikacji: 16 stycznia 2017
Autor ostatniej modyfikacji: Anna Turska
Data ostatniej modyfikacji: 16 stycznia 2017
Liczba odsłon publikacji: 384