Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o w Skarżysku-Kamiennej

Ogłoszenie – Wieloletni Plan Rozwoju

Home  >>  Przetargi  >>  Ogłoszenie – Wieloletni Plan Rozwoju

Ogłoszenie – Wieloletni Plan Rozwoju

18 stycznia 2018

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej na lata 2018-2021.

Projekt planu jest wyłożony w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Cichej 8, w pokoju nr 11, w dni robocze od 18.01.2018 r. do 08.02.2018 r. w godzinach 8.00-14.00. Uwagi i wnioski do projektowanych przedsięwzięć należy składać na piśmie pod wyżej wymieniony adres w terminie do 8 lutego 2018 r.

Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej.

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej na lata 2018-2021 – ogłoszenie