Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o w Skarżysku-Kamiennej

Taryfa i cennik

Home  >>  Dla Klienta  >>  Taryfa i cennik

Taryfa i cennik

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Skarżysku-Kam.

informuje, że w związku z wejściem w życie dnia 12 grudnia 2017 roku Ustawy z dnia 27.10.2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 2180) art. 9. (dalej Nowelizacja) z dniem 12 grudnia 2017 r. wchodzą w życie Taryfy opracowane na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. Nr 2017 r., poz.328 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. (Dz.U. nr 127 poz. 886 ze zm.) w sprawie określania taryf, wzoru wniosku oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Taryfy będą obowiązywały przez 180 dni od dnia wejścia w życie ustawy tj. do dnia 10.06.2018 r.

Taryfy obowiązujące na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna, Gminy Skarżysko Kościelne, Gminy Bliżyn w miejscowościach Bugaj, Brzeście, Wołów i Zagórze oraz Gminy Wąchock w miejscowości Parszów wchodzą w życie w trybie art. 9 ust. 3 Nowelizacji.

Opłaty za wodę i ścieki – obowiązują od 12.12.2017 r. do 10.06.2018 r.

I. Taryfa opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 Woda

 1. Opłata zmienna – gospodarstwa domowe
 2. Opłata zmienna – pozostali odbiorcy
 

3,53 zł./m3
4,82 zł./m3

 Ścieki:

 1. Opłata zmienna – gospodarstwa domowe
 2. Opłata zmienna – pozostali odbiorcy
 

5,74 zł./m3
6,05 zł./m3

II. Taryfa opłat abonamentowych.

 Opłata stała abonamentowa  Gospodarstwa domowe  Pozostali odbiorcy
 1. Odbiorca rozliczany z wodomierza głównego:
– za gotowość urządzeń wod.-kan. do świadczenia usług
 4,20 zł.  6,68 zł.
 2. Odbiorca korzystający z lokalu w budynku  wielolokalowym:
– za rozliczenie
4,16 zł.  4,16 zł.
 3. Odbiorca rozliczany na podst. przepisów dot.  przeciętnych norm zużycia wody:
– za gotowość urządzeń wod.-kan. do świadczenia usług
 3,60zł.  6,08 zł.

Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się obowiązujący podatek VAT.

Opłaty za wodę i ścieki w 2017 r. – obowiązują do 11.12.2017 r.

I. Taryfa opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 Woda

 1. Opłata zmienna – gospodarstwa domowe
 2. Opłata zmienna – pozostali odbiorcy
 

3,53 zł./m3
4,82 zł./m3

 Ścieki:

 1. Opłata zmienna – gospodarstwa domowe
 2. Opłata zmienna – pozostali odbiorcy
 

5,68 zł./m3
5,99 zł./m3

II. Taryfa opłat abonamentowych.

 Opłata stała abonamentowa  Gospodarstwa domowe  Pozostali odbiorcy
 1. Odbiorca rozliczany z wodomierza głównego:
– za gotowość urządzeń wod.-kan. do świadczenia usług
 4,20 zł.  6,68 zł.
 2. Odbiorca korzystający z lokalu w budynku  wielolokalowym:
– za rozliczenie
4,16 zł.  4,16 zł.
 3. Odbiorca rozliczany na podst. przepisów dot.  przeciętnych norm zużycia wody:
– za gotowość urządzeń wod.-kan. do świadczenia usług
 3,60zł.  6,08 zł.

Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się obowiązujący podatek VAT.

Opłaty za wodę i ścieki w 2016 r.

I. Taryfa opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 Woda

 1. Opłata zmienna – gospodarstwa domowe
 2. Opłata zmienna – pozostali odbiorcy
 

3,53 zł./m3
4,82 zł./m3

 Ścieki:

 1. Opłata zmienna – gospodarstwa domowe
 2. Opłata zmienna – pozostali odbiorcy
 

5,53 zł./m3
5,83 zł./m3

II. Taryfa opłat abonamentowych.

 Opłata stała abonamentowa  Gospodarstwa domowe  Pozostali odbiorcy
 1. Odbiorca rozliczany z wodomierza głównego:
– za gotowość urządzeń wod.-kan. do świadczenia usług
 4,20 zł.  6,68 zł.
 2. Odbiorca korzystający z lokalu w budynku  wielolokalowym:
– za rozliczenie
4,16 zł.  4,16 zł.
 3. Odbiorca rozliczany na podst. przepisów dot.  przeciętnych norm zużycia wody:
– za gotowość urządzeń wod.-kan. do świadczenia usług
 3,60zł.  6,08 zł.

Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się obowiązujący podatek VAT.

Opłaty za wodę i ścieki w 2015 r.

I. Taryfa opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 Woda

 1. Opłata zmienna – gospodarstwa domowe
 2. Opłata zmienna – pozostali odbiorcy
 

3,20 zł./m3
4,39 zł./m3

 Ścieki:

 1. Opłata zmienna – gospodarstwa domowe
 2. Opłata zmienna – pozostali odbiorcy
 

4,65 zł./m3
4,90 zł./m3

II. Taryfa opłat abonamentowych.

 Opłata stała abonamentowa  Gospodarstwa domowe  Pozostali odbiorcy
 1. Odbiorca rozliczany z wodomierza głównego:
– za gotowość urządzeń wod.-kan. do świadczenia usług
 4,16 zł.  6,64 zł.
 2. Odbiorca korzystający z lokalu w budynku  wielolokalowym:
– za rozliczenie
4,02 zł.  4,02 zł.
 3. Odbiorca rozliczany na podst. przepisów dot.  przeciętnych norm zużycia wody:
– za gotowość urządzeń wod.-kan. do świadczenia usług
 3,59zł.  6,07 zł.

Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się obowiązujący podatek VAT.

Opłaty za wodę i ścieki w 2014 r.

I. Taryfa opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 Woda

 1. Opłata zmienna – gospodarstwa domowe
 2. Opłata zmienna – pozostali odbiorcy
 

2,97 zł./m3
4,00 zł./m3

 Ścieki:

 1. Opłata zmienna – gospodarstwa domowe
 2. Opłata zmienna – pozostali odbiorcy
 

4,41 zł./m3
4,65 zł./m3

II. Taryfa opłat abonamentowych.

 Opłata stała abonamentowa  Gospodarstwa domowe  Pozostali odbiorcy
 1. Odbiorca rozliczany z wodomierza głównego:
– za gotowość urządzeń wod.-kan. do świadczenia usług
 3,88 zł.  6,12 zł.
 2. Odbiorca korzystający z lokalu w budynku  wielolokalowym:
– za rozliczenie
 3,76 zł.  3,76 zł.
 3. Odbiorca rozliczany na podst. przepisów dot.  przeciętnych norm zużycia wody:
– za gotowość urządzeń wod.-kan. do świadczenia usług
 3,35 zł.  5,58 zł.

Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się obowiązujący podatek VAT.

Opłaty za wodę i ścieki w 2013 r.

I. Taryfa opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 Woda

 1. Opłata zmienna – gospodarstwa domowe
 2. Opłata zmienna – pozostali odbiorcy
 

2,89 zł./m3
3,89 zł./m3

 Ścieki:

 1. Opłata zmienna – gospodarstwa domowe
 2. Opłata zmienna – pozostali odbiorcy
 

4,23 zł./m3
4,45 zł./m3

II. Taryfa opłat abonamentowych.

 Opłata stała abonamentowa  Gospodarstwa domowe  Pozostali odbiorcy
 1. Odbiorca rozliczany z wodomierza głównego:
– za gotowość urządzeń wod.-kan. do świadczenia usług
 3,83 zł.  5,85 zł.
 2. Odbiorca korzystający z lokalu w budynku  wielolokalowym:
– za rozliczenie
 3,71 zł.  3,71 zł.
 3. Odbiorca rozliczany na podst. przepisów dot.  przeciętnych norm zużycia wody:
– za gotowość urządzeń wod.-kan. do świadczenia usług
 3,30 zł.  5,32 zł.

Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się obowiązujący podatek VAT.

Opłaty za wodę i ścieki w 2012 r.

I. Taryfa opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 Woda

 1. Opłata zmienna – gospodarstwa domowe
 2. Opłata zmienna – pozostali odbiorcy
 

2,65 zł./m3
3,57 zł./m3

 Ścieki:

 1. Opłata zmienna – gospodarstwa domowe
 2. Opłata zmienna – pozostali odbiorcy
 

3,27 zł./m3
3,44 zł./m3

II. Taryfa opłat abonamentowych.

 Opłata stała abonamentowa  Gospodarstwa domowe  Pozostali odbiorcy
 1. Odbiorca rozliczany z wodomierza głównego:
– za gotowość urządzeń wod.-kan. do świadczenia usług
 3,85 zł.  6,26 zł.
 2. Odbiorca korzystający z lokalu w budynku  wielolokalowym:
– za rozliczenie
 3,73 zł.  3,73 zł.
 3. Odbiorca rozliczany na podst. przepisów dot.  przeciętnych norm zużycia wody:
– za gotowość urządzeń wod.-kan. do świadczenia usług
 3,31 zł.  5,72 zł.

Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się obowiązujący podatek VAT.
Taryfy obowiązują od 1 stycznia 2012 r. do 31.12.2012 r. na terenie gmin:
– Skarżysko-Kamienna
– Skarżysko Kościelne
– Bliżyn w miejscowościach: Bugaj, Brzeście, Wołów i Zagórze
– Wąchock w miejscowości Parszów.

Opłaty za wodę i ścieki w 2011 r.

Taryfa opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Woda

 1. Opłata zmienna – gospodarstwa domowe
 2. Opłata zmienna – pozostali odbiorcy
 

2,46 zł/m3
3,40 zł/m3

Ścieki:

 1. Opłata zmienna – gospodarstwa domowe
 2. Opłata zmienna – pozostali odbiorcy
 

3,18 zł/m3
3,35 zł/m3

Taryfa opłat abonamentowych.

Opłata abonamentowa
na odbiorcę/miesiąc
Gospodarstwa domowe Pozostali odbiorcy
Odbiorca rozliczany z wodomierza głównego.
– za gotowość urządzeń wod.-kan. do świadczenia usług na odbiorcę/miesiąc
3,57 zł. 5,52 zł.
Odbiorca korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym:
– za rozliczenie/na odbiorcę
3,57 zł. 5,52 zł.
Odbiorca rozliczany na podst. przepisów dot. przeciętnych norm zużycia wody:
– za rozliczenie/na odbiorcę/na miesiąc
3,57 zł. 5,52 zł.

Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się obowiązujący podatek VAT.
Taryfy obowiązują od 1 stycznia 2011 r. do 31.12.2011 r. na terenie gmin:
– Skarżysko-Kamienna
– Skarżysko Kościelne
– Wąchock w miejscowości Parszów
– Bliżyn w miejscowościach: Bugaj, Brzeście, Wołów i Zagórze.

Opłaty za wodę i ścieki w 2010 r.

Taryfa opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 Woda

 1. Opłata zmienna – gospodarstwa domowe
 2. Opłata zmienna – pozostali odbiorcy
 

2,41 zł/m3
3,21 zł/m3

 Ścieki:

 1. Opłata zmienna – gospodarstwa domowe
 2. Opłata zmienna – pozostali odbiorcy
 

2,96 zł/m3
3,11 zł/m3

Taryfa opłat abonamentowych.

 Opłata abonamentowa
na odbiorcę/miesiąc
 Gospodarstwa domowe  Pozostali odbiorcy
 Odbiorca rozliczany z wodomierza głównego.
– za gotowość urządzeń wod.-kan. do świadczenia    usług na odbiorcę/miesiąc
 3,49 zł.  5,39 zł.
 Odbiorca korzystający z lokalu w budynku  wielolokalowym:
– za rozliczenie/na odbiorcę
 3,49 zł.  5,39 zł.
 Odbiorca rozliczany na podst. przepisów dot.  przeciętnych norm zużycia wody:
– za rozliczenie/na odbiorcę/na miesiąc
 3,49 zł.  5,39 zł.

Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się obowiązujący podatek VAT.
Taryfy obowiązują od 1 stycznia 2010 r. do 31.12.2010 r.

Świadczone usługi.

Spółka Świadczy usługi instalacyjne z zakresu budowy, remontów i usuwania awari sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.

Świadczymy usługi laboratoryjne z zakresu badania wody i ścieków oraz usługi sprzętem budowlanym (roboty ziemne i dźwigowe).