Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o w Skarżysku-Kamiennej

Laboratorium

Home  >>  O Firmie  >>  Laboratorium

Laboratorium Badania Wody i Ścieków

Laboratorium Badania Wody i Ścieków Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Skarżysku-Kamiennej świadczy usługi w zakresie badań fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych wody oraz badań fizyko-chemicznych ścieków zarówno dla Klientów wewnętrznych, jak i na zlecenie Klientów zewnętrznych.

Nadrzędnym celem działalności Laboratorium jest:

 • kontrola procesu technologicznego na stacjach uzdatniania wody,
 • kontrola jakości wody dostarczanej do sieci wodociągowej i w wyznaczonych miejscach na sieci,
 • kontrola procesu technologicznego w oczyszczalni ścieków,
 • kontrola jakości ścieków odprowadzanych bezpośrednio do wód powierzchniowych na zgodność z obowiązującymi przepisami.

Laboratorium wdrożyło i utrzymuje system zarzadzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Od 5 grudnia 2011 r. Laboratorium posiada certyfikat akredytacji nr AB 1298, wydany przez Polskie Centrum Akredytacji, co gwarantuje wysoką jakość świadczonych usług. Zakres akredytacji Laboratorium Badawczego Nr 1298 oraz certyfikat są do pobrania poniżej.

Laboratorium posiada zatwierdzenie Państwowego Inspektora Sanitarnego uprawniające do wykonywania badań fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych wody przeznaczonej do spożycia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku (Dz. U. 2015 poz. 1989).

Informacja dla klienta.

Zlecenie dla klienta zewnętrznego.

Skrócona instrukcja pobierania próbek dla klienta – WODA.

Skrócona instrukcja pobierania próbek dla klienta – ŚCIEKI.

Polityka jakości prowadzona w Laboratorium ma na celu zapewnienie wiarygodności i obiektywności wyników badań, trwałe ich dokumentowanie oraz dążenie do zapewnienia jak najwyższej jakości oferowanych usług.

 • Laboratorium ciągle doskonali kompetencje techniczne i rozszerza zakres badań w celu zaspokojenia potrzeb klientów. W Laboratorium zatrudniony jest wykwalifikowany personel. W swojej działalności Laboratorium postępuje zgodnie z zasadami zawartymi w Księdze Jakości:
 • działanie Laboratorium służy klientowi z zachowaniem jego prawa do poufności i możliwości wniesienia skargi,
 • Laboratorium nie podejmie się wykonania badań przy zastosowaniu metod, które nie gwarantują wiarygodności uzyskanych wyników,
 • badania są wykonywane przez niezależny i bezstronny personel Laboratorium,
 • personel przestrzega zasad dobrej praktyki laboratoryjnej i gwarantuje wysoką jakość świadczonych usług badawczych.

W połowie stycznia 2016 r. oddano do użytkowania nowy budynek laboratorium z pracowniami wyposażonymi w nowoczesny sprzęt. Nowy obiekt znajduje się w tej samej lokalizacji, przy ul.3-go Maja 333 w Skarżysku-Kamiennej.

Laboratorium wyposażone jest w nowoczesną aparaturę pomiarową pozwalającą na wykonywanie badań zgodnie z normami polskimi oraz europejskimi.

 • spektrofotometry UV-VIS
 • aparaty destylacyjne do oznaczanie azotu Kiejdahla,
 • mineralizatory,
 • wagi
 • biurety i pipety automatyczne,
 • sondy tlenowe,
 • mętnościomierz,
 • pH-metry,
 • suszarki,
 • konduktometry,
 • spektrometr absorpcji atomowej do oznaczania metali metodą płomieniową,
 • przystawkę do generowania wodorków i oznaczania rtęci metodą zimnych par,

oraz szereg pozostałego wyposażenia niezbędnego do przeprowadzania badań.

Pracownia badań mikrobiologii wody również posiada nowoczesny sprzęt min. komorę laminarną, autoklawy, licznik kolonii bakterii, cieplarki, zamrażarkę niskotemperaturową do przechowywania szczepów wzorcowych.

 

 

Kontakt:

Laboratorium jest zlokalizowane na terenie Oczyszczalni Ścieków,
ul. 3 Maja 333, 26-110 Skarżysko-Kamienna
Tel. 41 253 12 73 /4
Tel. 505 671 365
Fax: 41 253 12 72
E-mail: