Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o w Skarżysku-Kamiennej

Projekty dofinansowane przez NFOŚiGW

Home  >>  O Firmie  >>  Projekty dofinansowane przez NFOŚiGW

Projekty dofinansowane przez NFOŚiGW

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Skarżysku-Kamiennej zrealizowało przedsięwzięcie pn. „Podłączenie budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Skarżysku -Kamiennej i Skarżysku Kościelnym”, które dofinansowane było ze środków krajowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu priorytetowego pn. „Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego”.

Zgodnie z zawartą w dniu 21.06.2012r. Umową z NFOŚ i GW zaplanowano wykonanie 851 szt. przyłączy kanalizacyjnych.

Wartość przedsięwzięcia wynosiła:  4 779 180,00 zł, w tym:

Pożyczka:                       2 150 631,00 zł
Dotacja:                          
 1 983 360,00 zł

Po przeprowadzeniu przetargów na realizację 851 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej uzyskano oszczędności w kwocie 2 609,23 zł. W ramach oszczędności, podpisano   Aneksy do Umowy rozszerzające zakres rzeczowy o dodatkowe  przyłącza. W efekcie na podstawie powyższej umowy i aneksów wykonano 1388 szt. podłączeń za 5 279 158 zł, przy dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w łącznej kwocie 4 133 991 zł.

Ponadto w dniu 12.08.2013 r. podpisaliśmy drugą Umowę z  Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizacje przedsięwzięcia pn.„Podłączenie budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Skarżysku – Kamiennej i Skarżysku Kościelnym – Etap III”, w ramach tego samego programu.

Zgodnie z zawartą umową z NFOŚ i GW zaplanowano wykonanie 770 szt. przyłączy.

Wartość przedsięwzięcia wynosiła:  4 541 700,00 zł, w tym:

Pożyczka:                        2 043 765,00 zł
Dotacja:                           
2 043 765,00 zł

Podobnie jak w przypadku pierwszej umowy po przeprowadzeniu przetargów na realizację 770 szt. przyłączy kanalizacyjnych uzyskano oszczędności w kwocie 1 710 876,97 zł. W ramach oszczędności po podpisaniu   Aneksów do Umowy rozszerzono zakres rzeczowy do 1088 szt. przyłączy. W ramach drugiej umowy zrealizowano 1091 szt przyłączy za 4 074 305 zł przy dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w łącznej kwocie 3 666 875 zł.