Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o w Skarżysku-Kamiennej

Ekoprzygoda w oczyszczalni ścieków Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Skarżysku-Kamiennej

Home  >>  Aktualności  >>  Ekoprzygoda w oczyszczalni ścieków Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Skarżysku-Kamiennej

Ekoprzygoda w oczyszczalni ścieków Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Skarżysku-Kamiennej

21 października 2015

„Woda Twoim Przyjacielem – poznaj, szanuj, chroń” to nazwa warsztatów edukacji ekologicznej, podczas których dzieci ze skarżyskich szkół uczą się o pracy oczyszczalni ścieków.

Program jest pomysłem Staropolskiego Klastra Wodnego, stowarzyszenia, które powołali do życia w 2012 roku przedstawiciele spółek wodociągowych z województwa świętokrzyskiego. W tym gronie nie mogło zabraknąć MPWiK Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej.

Od 19 do 23 października uczniowie pięciu skarżyskich szkół podstawowych odwiedzają siedzibę oczyszczalni ścieków należącą do MPWiK Sp. z o.o. mieszczącą się przy ul. 3 Maja 333. W poniedziałek na inauguracyjnych warsztatach obecnych przywitał Dyrektor Zarządu Spółki Łukasz Żuchowski. Wśród gości znaleźli się przedstawiciele Staropolskiego Klastra Wodnego: prof. Rafał Kozłowski – zastępca Kierownika Katedry Ochrony i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i członek założyciel Staropolskiego Klastra Wodnego, Aleksandra Wrona – laborant, stażysta w Wodociągach Kieleckich oraz Przemysław Dawid – pełnomocnik Prezesa Zarządu Wodociągów Kieleckich, członek założyciel Staropolskiego Klastra Wodnego, koordynator programu edukacji ekologicznej.

Po prezentacji programu przez Łukasza Żuchowskiego i Przemysława Dawida dzieci udały się na teren oczyszczalni. Tam ich przewodnikami byli pracownicy naszej oczyszczalni: Paweł Pabjański – pracownik odpowiedzialny za oprowadzenie grupy po obiekcie i omówienie procesu technologicznego, Aleksander Chrustowski, specjalista ds. jakości laboratorium badania wody i ścieków oraz Agnieszka Wrona, koordynator programu z ramienia MPWiK Sp. z o.o.

Tam, dzieci na własne oczy zobaczyły jak przebiega proces oczyszczania ścieków od momentu dotarcia do oczyszczalni do ostatniego etapu, kiedy oczyszczone i bezpieczne dla środowiska opuszczają oczyszczalnię. Z zaskoczeniem patrzyły na różnicę w wyglądzie i zapachu pomiędzy ściekami, które wpływają do oczyszczalni, a ściekami oczyszczonymi, która ją opuszczają. W trakcie oprowadzania dzieci skrupulatnie robiły notatki, ponieważ później czekał na nie quiz o działaniu obiektu.

Po powrocie do budynku dzieci zjadły drugie śniadanie, a następnie przystąpiły do badań laboratoryjnych. Dużą atrakcją dla nich było to, że mogły je przeprowadzić własnoręcznie. Z uwagą przyglądały się, jak ścieki zmieniają swój kolor pod wpływem odczynników.

Dzieci z sukcesem rozwiązały quiz i teraz już doskonale wiedzą, co dzieje się ze ściekami, które opuszczają ich domy. Wiedzą także, czego nie wolno wrzucać do toalety, aby nie utrudniać działania system