Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o w Skarżysku-Kamiennej

Zachęcamy do skorzystania z „Pakietu Korzyści”

Home  >>  Aktualności  >>  Zachęcamy do skorzystania z „Pakietu Korzyści”

Zachęcamy do skorzystania z „Pakietu Korzyści”

15 lipca 2016

Mieszkańcy Skarżyska-Kamiennej i gminy Skarżysko Kościelne, którzy jeszcze nie przyłączyli się do sieci kanalizacyjnej, mogą to zrobić korzystając ze specjalnie przygotowanego dla nich pakietu korzyści, m.in. rozłożenia kosztu na nieoprocentowane raty. Pakiet będzie obowiązywał do końca października tego roku. O szczegółach mówiono w środę w czasie konferencji prasowej w skarżyskich Wodociągach.

Przyłączenie się do kanalizacji sanitarnej jest obowiązkiem, wynikającym z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Jedyną, zwalniającą z tego obowiązku sytuacją jest posiadanie przydomowej oczyszczalni ścieków, która powstała przed wybudowaniem kanalizacji sanitarnej. Zarówno w Skarżysku-Kamiennej, jak i gminie Skarżysko Kościelne, które są udziałowcami w spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Skarżysku, są jeszcze nieruchomości niepodłączone do sieci. W związku z tym, by ułatwić mieszkańcom formalności, a także ograniczyć koszty, włodarze gmin i Wodociągi przygotowały specjalny pakiet korzyści. Wcześniejszy pakiet korzyści zakończył się 30 czerwca tego roku i był związany z realizacją projektu z funduszy unijnych.

– Docierały do nas jednak sygnały, że są jeszcze osoby, które chciałyby z takiego pakietu skorzystać, dlatego nasza propozycja będzie obowiązywała do 31 października – informował w czasie konferencji prasowej prezes MPWiK Sp. z o.o. w Skarżysku, Łukasz Żuchowski. – Rozszerzamy zakres takiego pakietu. Będą mogły z niego skorzystać nie tylko osoby znajdujące się na nitkach kanalizacji sanitarnej wybudowanych w ramach projektu realizowanego ze środków Funduszu Spójności w latach 2011-2015, ale wszystkie osoby, które nie posiadają przyłącza kanalizacyjnego – dodawał.

Korzyści płynące z pakietu to m.in. rozłożenie spłaty kosztów wykonania przyłącza na raty (bez odsetek), brak konieczności ponoszenia jednorazowego wydatku związanego z wykonaniem przyłącza, skrócone formalności i pomoc przy realizacji procesu administracyjnego przez MPWiK. Pakiet korzyści pozwala zaoszczędzić pieniądze oraz czas.

– Zachęcamy mieszkańców do skorzystania z pakietu ze względu na przedstawione korzyści: usprawniamy procedurę, rozkładamy płatność na raty – podkreślał Andrzej Brzeziński, zastępca prezydenta Skarżyska-Kamiennej. Prezydent i prezes skarżyskich Wodociągów przypomnieli jednocześnie, iż przyłączenie się do kanalizacji jest obowiązkiem wynikającym z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Uchylenie się od tego obowiązku może skutkować karą finansową w wysokości do 10.000 zł. – Chcę jednak mieszkańców uspokoić. Nie chodzi nam o karanie każdego, kto się nie przyłączy do kanalizacji sanitarnej i na pewno nie od razu po 31 października tego roku. Jednak dochodzą do nas sygnały, że są w mieście gospodarstwa, których właściciele nie chcą się przyłączyć do sieci, a nieczystości wylewają nielegalnie na pola, czy do rowów, na co z kolei skarżą się inni mieszkańcy. Dlatego też stworzyliśmy taki pakiet korzyści, by zachęcić do robienia przyłączy. Nie chodzi nam o karanie, lecz o uświadomienie mieszkańcom, że przyłącze trzeba zrobić – to obowiązek wynikający z ustawy. A jeżeli ktoś będzie się nagminnie uchylał od obowiązku przyłączenia się do sieci, wtedy może dojść do sytuacji ukarania, ale głównie powinni obawiać się ci, którzy będą nieczystości usuwali w nielegalny sposób – dodawał prezydent Andrzej Brzeziński.

Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące przyłączania się do siebie kanalizacyjnej i obowiązującego pakietu korzyści można uzyskać w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Skarżysku-Kamiennej.

Zdjęcia: spottedskarzysko.pl