Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o w Skarżysku-Kamiennej

Taryfa i cennik od 2023 do 2026

Home  >>  Taryfa i cennik od 2023 do 2026

Uprzejmie informujemy, że w dniu 03.01.2023 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie, Decyzją nr WA.RZT.70.148.2022/4 zatwierdził nową taryfę dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej, dotyczącą zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gmin: Skarżysko-Kamienna, Skarżysko Kościelne, Wąchock w miejscowości Parszów, Bliżyn w miejscowościach: Bugaj, Brzeście, Wołów i Zagórze oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gmin Skarżysko-Kamienna, Skarżysko Kościelne na okres 3 lat.

Taryfa obowiązuje od dnia 21.01.2023 r.
Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się obowiązujący podatek VAT.

Wyszczególnienie Wielkość cen i stawek opłat
taryfowa grupa odbiorców usług Rodzaj cen i stawek opłat w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy
WODA
Grupa 1
gospodarstwa domowe (wodomierz główny)
cena wody (zł/m3) 4,50 4,51 4,51
stawka opłaty abonamentowej (zł/odb/m-c) 5,00 5,00 5,00
Grupa 2
gospodarstwa domowe w budynkach wielolokalowych (wodomierz główny)
cena wody (zł/m3) 4,50 4,51 4,51
stawka opłaty abonamentowej (zł/odb/m-c) 3,56 3,56 3,56
Grupa 3
gospodarstwa domowe (przeciętna norma zużycia wody)
cena wody (zł/m3) 4,50 4,51 4,51
stawka opłaty abonamentowej (zł/odb/m-c) 3,00 3,00 3,00
Grupa 4
pozostali odbiorcy (wodomierz główny)
cena wody (zł/m3) 4,56 4,57 4,57
stawka opłaty abonamentowej (zł/odb/m-c) 5,00 5,00 5,00
Grupa 5
pozostali odbiorcy w budynakach wielolokalowych (wodomierz główny)
cena wody (zł/m3) 4,56 4,57 4,57
stawka opłaty abonamentowej (zł/odb/m-c) 3,56 3,56 3,56
Grupa 6
pozostali odbiorcy (przeciętna norma zużycia wody)
cena wody (zł/m3) 4,56 4,57 4,57
stawka opłaty abonamentowej (zł/odb/m-c) 3,00 3,00 3,00
Grupa 7
gmina (p.poż.)
cena wody (zł/m3) 4,70 4,71 4,71
stawka opłaty abonamentowej (zł/odb/m-c) 10,20 10,20 10,20
ŚCIEKI
Grupa 1
gospodarstwa domowe (wodomierz główny)
cena ścieki (zł/m3) 6,74 6,96 6,96
stawka opłaty abonamentowej (zł/odb/m-c) 5,53 5,53 5,53
Grupa 2
gospodarstwa domowe w budynkach wielolokalowych (wodomierz główny)
cena ścieki (zł/m3) 6,74 6,96 6,96
stawka opłaty abonamentowej (zł/odb/m-c) 3,51 3,51 3,51
Grupa 3
pozostali odbiorcy (wodomierz główny)
cena ścieki (zł/m3) 6,76 6,98 6,98
stawka opłaty abonamentowej (zł/odb/m-c) 5,53 5,53 5,53
Grupa 4
pozostali odbiorcy w budynakach wielolokalowych (wodomierz główny)
cena ścieki (zł/m3) 6,76 6,98 6,98
stawka opłaty abonamentowej (zł/odb/m-c) 3,51 3,51 3,51
Grupa 5
pozostali odbiorcy (przeciętna norma zużycia wody)
cena ścieki (zł/m3) 6,76 6,98 6,98
stawka opłaty abonamentowej (zł/odb/m-c) 3,57 3,57 3,57