Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o w Skarżysku-Kamiennej

Taryfa i cennik 2012

Opłaty za wodę i ścieki w 2012 r.

I. Taryfa opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 Woda

  1. Opłata zmienna – gospodarstwa domowe
  2. Opłata zmienna – pozostali odbiorcy
 

2,65 zł./m3
3,57 zł./m3

 Ścieki:

  1. Opłata zmienna – gospodarstwa domowe
  2. Opłata zmienna – pozostali odbiorcy
 

3,27 zł./m3
3,44 zł./m3

II. Taryfa opłat abonamentowych.

 Opłata stała abonamentowa  Gospodarstwa domowe  Pozostali odbiorcy
 1. Odbiorca rozliczany z wodomierza głównego:
– za gotowość urządzeń wod.-kan. do świadczenia usług
 3,85 zł.  6,26 zł.
 2. Odbiorca korzystający z lokalu w budynku  wielolokalowym:
– za rozliczenie
 3,73 zł.  3,73 zł.
 3. Odbiorca rozliczany na podst. przepisów dot.  przeciętnych norm zużycia wody:
– za gotowość urządzeń wod.-kan. do świadczenia usług
 3,31 zł.  5,72 zł.

Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się obowiązujący podatek VAT.
Taryfy obowiązują od 1 stycznia 2012 r. do 31.12.2012 r. na terenie gmin:
– Skarżysko-Kamienna
– Skarżysko Kościelne
– Bliżyn w miejscowościach: Bugaj, Brzeście, Wołów i Zagórze
– Wąchock w miejscowości Parszów.

Autor publikacji: Anna Turska
Osoba wprowadzająca publikację: Anna Turska
Data utworzenia publikacji: 16 stycznia 2017
Data ostatniej modyfikacji: 16 stycznia 2017
Liczba odsłon publikacji: 361