Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o w Skarżysku-Kamiennej

Podpisano kolejne umowy na modernizację kanalizacji

Home  >>  Aktualności  >>  Podpisano kolejne umowy na modernizację kanalizacji

Podpisano kolejne umowy na modernizację kanalizacji

31 lipca 2015

W dniu 30.07.2015r. podpisane zostały umowy na wykonanie robót budowlanych, polegających na budowie przyłączy kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna oraz Gminy Skarżysko Kościelne. Tym samym rozpoczął się ostatni etap realizacji budowy przyłączy prowadzony w ramach przedsięwzięcia pn. „Podłączenie budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Skarżysku-Kamiennej i Skarżysku Kościelnym – Etap V”.

Realizowany od 2011r. projekt, dofinansowany jest ze środków krajowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w ramach programu priorytetowego pn. „Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego”. Teren prowadzenia robót został podzielony na dwie części:

  • Część I – Zadanie 1 – Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w Skarżysku-Kamiennej,
  • Część II – Zadanie 2 – Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w Skarżysku Kościelnym.

W wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 30.07.2015r. pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Skarżysku-Kamiennej,  reprezentowanym przez Dyrektora Zarządu Pana Łukasza Żuchowskiego, a następującymi wykonawcami:

  • dla części I robót budowlanych – Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym „MAKO” S.C. G.&K. Glibowski ul. Grabowiecka 43, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, reprezentowanym przez Pana Mirosława Wasilewskiego  – dyrektora przedsiębiorstwa,
  • dla części II robót budowlanych – Zakładem  Robót Melioracyjnych Wodno-Kanalizacyjnych i Drogowych „MELWOD II”,  reprezentowanym przez Pana Henryka Mosiołka – właściciela firmy.

Zostały zawarte umowy  na wykonanie robót budowlanych.

Zgodnie z treścią zawartych umów terminy realizacji robót budowlanych zostały określone na:

  • Część I – 30.10.2015r. (93 dni od dnia podpisania umowy),
  • Część II – 28.09.2015r. (60 dni od dnia podpisania umowy).