Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o w Skarżysku-Kamiennej

Kontrakt 12 – Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Skarżysku-Kamiennej- etap II

Home  >>  Przetargi  >>  Przetargi Projektów UE  >>  Kontrakt 12 – Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Skarżysku-Kamiennej- etap II

Kontrakt 12 – Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Skarżysku-Kamiennej- etap II

15 lutego 2016

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Branża architektoniczna.zip
Branża bud. konst.zip
Branża drogowa.z01
Branża drogowa.z02
Branża drogowa.z03
Branża drogowa.z04
Branża drogowa.z05
Branża drogowa.zip
Branża elektryczna.zip
Branża inst.wod-kan, co, ct.zip
Branża went. mech.i i klimatyzacji.z01
Branża went. mech.i i klimatyzacji.zip
Char. energ. bud.zip
Przylacza wod-kan.zip
Przylacze cieplne.zip
Opinia geolo. i dok. bad. podł. grunt.zip
Informacja BIOZ.pdf
przedm_robot inst wod.kan. co.pdf
Przedmiar -rob. drogowe.pdf
Przedmiar robót bud.-konst..pdf
Przedmiar robót inst wm i klim.pdf
przedmiar robót przył..pdf
przedmiar-rob. elekt..pdf
Kontrakt_12_TOM2_KONTRAKT.pdf
Kontrakt_12_TOM3-1-0_OPIS-WO_WYMAGANIA OGÓLNE.pdf
Kontrakt_12_TOM3-1-1_OPIS-WOS-I_ROBOTY BUD-KON.pdf
Kontrakt_12_TOM3-1-2_OPIS-WOS-II_INSTALACJE.pdf
Kontrakt_12_TOM3-1-3_OPIS-WOS-III_PRZ_W_K_CO.pdf
Kontrakt_12_TOM3-1-4_OPIS-WOS-IV_ROB_ELEKTR.pdf
Kontrakt_12_TOM3-1-5_OPIS-WOS-V_ROB. DROGOWE.pdf
Kontrakt_12_TOM3-2-1_DOK_PROJ_ZU_SRB-A.pdf
Kontrakt_12_TOM3-2-2_PROJEKTY-WYKONAWCZE.pdf
Kontrakt_12_TOM3-2-3_WYKAZ_CEN.pdf
Zestawienie i opis sprz. i urz. do lab..pdf
Kontrakt_12_TOM1_IDW .pdf
Kontrakt_12_TOM1_IDW-_zalaczniki.pdf
Zest. i opis mebli do Lab.pdf
Wyjaśnienie 05.12.2014r..pdf
Kontrakt_12_TOM1_IDW-_zalaczniki 05.12.2014r..pdf
Odpowiedzi na pytania 17.12.2014r.pdf
Zał. nr 1- Aktualne obwody oświetlenia dla K12.pdf
Zestawienie mebli do przeniesienia.pdf
Branża wentylacji mech. i klimatyzacji.zip
BWMiK_Karty doborowe SmayLab.zip
BWMiK_Karty doborowe central.zip
BWMiK_Karty doborowe klimatyzacji.zip
Kontrakt_12_TOM1_IDW-_zalaczniki – 17.12.2014r.doc
Odpowiedzi na pytania 23.12.2014r..pdf
Odpowiedzi na pytania 29.12.2014r..pdf
Zawiadomienie o wyborze oferty
Unieważnienie wyboru.pdf
Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf
Informacja o zawarciu umowy.pdf
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf