Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o w Skarżysku-Kamiennej

Kontrakt 10 – Kanalizacja sanitarna w Skarżysku-Kamiennej

Home  >>  Przetargi  >>  Przetargi Projektów UE  >>  Kontrakt 10 – Kanalizacja sanitarna w Skarżysku-Kamiennej

Kontrakt 10 – Kanalizacja sanitarna w Skarżysku-Kamiennej

15 lutego 2016

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Kontrakt_10_TOM1_IDW.pdf
Kontrakt_10_TOM1_IDW-załączniki.pdf
Kontrakt_10_TOM2_KONTRAKT.pdf
Kontrakt_10_TOM3-2-1_DOKUMENTACJA_PROJ_ZU_SRB.pdf
Kontrakt_10_TOM3-1-1_OPIS_ST-01-00_ROBOTY POM.pdf
Kontrakt_10_TOM3-1-1_OPIS_ST-02-00_ROBOTY ROZ.pdf
ROBOTY BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE.pdf
Kontrakt_10_TOM3-1-1_OPIS_ST-04-03_BEZWYKOPOWE.pdf
Kontrakt_10_TOM3-1-1_OPIS_ST-05-00_KANALIZACJA.pdf
Kontrakt_10_TOM3-1-1_OPIS_ST-06-00_PRZEPOMPOW.pdf
Kontrakt_10_TOM3-1-1_OPIS_ST-07-01_ZEWNĘTRZNE.pdf
Kontrakt_10_TOM3-1-1_OPIS_ST-07-02_ELEKTRYCZNE.pdf
Kontrakt_10_TOM3-1-1_OPIS_ST-07-03_ROZDZIELNIC.pdf
Kontrakt_10_TOM3-1-1_OPIS_ST-08-01_ROBOTY DRO.pdf
Kontrakt_10_TOM3-1-1_OPIS_ST-08-02_ROBOTY DROG.pdf
Kontrakt_10_TOM3-1-1_OPIS_ST-09-00_OGRODZENIA.pdf
Kontrakt_10_TOM3-1-1_OPIS_ST-10-00_ZIELEN.pdf
Kontrakt_10_TOM3-2-3_WYKAZ_CEN.pdf
Kontrakt_10_TOM3-2-4_OPIS_BIOZ.pdf
Kontrakt_10_TOM3-2-2_PROJEKTY-WYKONAWCZE.pdf
Zad. 22. ul. Tysiąclecia.zip
Zad. 23. ul. Wesoła, ul. Rynek.zip
Zad. 24. ul. Torowa.zip
Zad. 25. ul. Leśna.zip
Zad. 26. Kolektor C.z01
Zad. 26. Kolektor C.z02
Zad. 26. Kolektor C.z03
Zad. 26. Kolektor C.z04
Zad. 26. Kolektor C.z05
Zad. 26. Kolektor C.z06
Zad. 26. Kolektor C.z07
Zad. 26. Kolektor C.z08
Zad. 26. Kolektor C.zip
Odpowiedzi na pytania – 11.08.2014r.
Skan uzgodnień ZDP ul. Tysiąclecia
Odpowiedzi na pytania 20.08.2014r.pdf
Pompownia ścieków ul. Leśna – zadanie 25.pdf
Projekt architektoniczno-budowlany ul. Torowa – zadanie 24
Odpowiedzi 25.08.2014r.
Załącznik do oferty.doc
KONTRAKT_10_TOM1_IDW-_zalaczniki.doc
Kontrakt_10_TOM3-2-3_WYKAZ_CEN.doc
Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf
Informacja o zawarciu umowy.pdf
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – K10