Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o w Skarżysku-Kamiennej

Informacja

Home  >>  Aktualności  >>  Informacja

Informacja

30 stycznia 2018

Dnia 28 stycznia odszedł długoletni pracownik skarżyskich wodociągów

Pan Jan Stojek.

      Karierę zawodową rozpoczął w Przedsiębiorstwie Wodociągowym w 1979 roku na stanowisku Kierownika Ujęć i Sieci Wodociągowej. Pracował w firmie 36 lat. W latach 1992 – 2015 pełnił funkcję Dyrektora Zarządu. Dał się poznać jako znakomity fachowiec branży wodociągowo-kanalizacyjnej, cechujący się bardzo dobrymi umiejętnościami menedżerskimi, gotowy do podejmowania nowych wyzwań i trudnych zadań. Na przestrzeni lat potrafił wykorzystać potencjał przedsiębiorstwa pozyskując nowe obszary do obsługi odbiorców w zakresie dostaw wody i odbioru ścieków. Idąc z duchem czasu przystąpił do realizacji projektu z Funduszu Spójności w zakresie budowy i modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej i Gminy Skarżysko Kościelne. W trakcie swojej pracy zawodowej z jego inicjatywy przeprowadzono wiele inwestycji na terenach Gmin Skarżysko-Kamienna i Skarżysko Kościelne. Pod jego kierownictwem przeprowadzono modernizację Oczyszczalni Ścieków oraz Stacji Uzdatniania Wody w Skarżysku-Kamiennej. 

Przez wszystkich oceniany jako osoba rzetelna, której można było zaufać. Człowiek pełen pasji, dobrej woli, otwarty i serdeczny.