Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o w Skarżysku-Kamiennej

Informacja o zakazie wprowadzania wód opadowych do kanalizacji sanitarnej

Home  >>  Aktualności  >>  Informacja o zakazie wprowadzania wód opadowych do kanalizacji sanitarnej

Informacja o zakazie wprowadzania wód opadowych do kanalizacji sanitarnej

2 marca 2017

W trosce o interes wszystkich odbiorców naszych usług, MPWiK Sp. z o.o. w Skarżysku-Kam. informuje o narastającym problemie wód opadowych trafiających do kanalizacji sanitarnej.

Nadmieniamy, że kanalizacja sanitarna miasta Skarżyska-Kamiennej oraz Gminy Skarżysko Kościelne jest siecią rozdzielczą tzn., że nie wolno wprowadzać do niej wód opadowych i drenażowych. Zakaz ten określa art. 9 ust.1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o  zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Na mocy przywołanej ustawy wprowadzanie wód opadowych  i drenażowych do kanalizacji sanitarnej jest zabronione.

Skutki uboczne wprowadzania wód opadowych do kanalizacji sanitarnej to przede wszystkim: zalane piwnice budynków w czasie intensywnych opadów deszczu oraz towarzyszący temu fetor w domach/mieszkaniach. Deszczówka płynąca w kolektorze sanitarnym to również dodatkowe obciążenie dla pompowni ścieków i oczyszczalni. Ma to bezpośredni wpływ na cenę odprowadzanych i oczyszczanych ścieków za którą płacą wszyscy odbiorcy.

W związku z powyższym, prosimy właścicieli posesji o usunięcie dopływu ścieków opadowych do kanalizacji sanitarnej. Informujemy również, że w najbliższym czasie nasze przedsiębiorstwo będzie prowadzić kontrole w tym zakresie przy wykorzystaniu kamery inspekcyjnej oraz urządzenia zadymiającego.